Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:334:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 334, 2008m. gruodis 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 334

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1230/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1231/2008, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

3

 

 

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1232/2008, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

5

 

 

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1233/2008, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už nugriebto pieno miltelius neskiriama

6

 

*

2008 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1234/2008 dėl žmonėms skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų rinkodaros pažymėjimų sąlygų keitimo nagrinėjimo (1)

7

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1235/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 834/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl ekologiškų produktų importo iš trečiųjų šalių

25

 

*

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1236/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1613/2000, nukrypstantį nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 dėl produkto kilmės sąvokos apibrėžimo, naudojamo bendrųjų preferencijų schemos tikslams, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Laoso situaciją, susijusią su tam tikru tekstilės eksportu į Bendriją

53

 

*

2008 m. gruodžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1237/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų

55

 

*

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1238/2008, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles V, VI ir VII zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

56

 

*

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1239/2008, kuriuo atnaujinama atlantinių menkių žvejyba su Švedijos vėliava plaukiojančiais laivais Kategato sąsiauryje

58

 

*

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1240/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 560/2005, nustatantį tam tikras konkrečias ribojančias priemones, taikytinas tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Dramblio Kaulo Krante

60

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/936/EB

 

*

2008 m. gegužės 20 d. Komisijos sprendimas dėl Prancūzijos suteiktos pagalbos Žvejybos rizikos mažinimo fondui ir žvejybos įmonėms (Valstybės pagalba C 9/06) (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5636)  (1)

62

 

 

2008/937/EB

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas dėl sieros rūgšties neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7612)  (1)

88

 

 

2008/938/EB

 

*

2008 m. gruodžio 9 d. Komisijos sprendimas dėl lengvatas gaunančių šalių, kurioms galima taikyti specialią tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamąją priemonę, numatytą Tarybos reglamente (EB) Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2011 m. gruodžio 31 d., sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8028)

90

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top