EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:327:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 327, 2008m. gruodis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 327

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1207/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo

1

 

 

2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1208/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1209/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/103/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų nuostatas, susijusias su baterijų ir akumuliatorių pateikimu į rinką (1)

7

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/903/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Šengeno acquis nuostatų visapusiško taikymo Šveicarijos Konfederacijoje

15

 

 

2008/904/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto nario ir dviejų pakaitinių narių, atstovaujančių Nyderlandams, skyrimo

18

 

 

2008/905/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Bendrųjų konsulinių instrukcijų 13 priedą dėl vizų įklijų pildymo

19

 

 

2008/906/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Danijai atstovaujančių dviejų narių ir dviejų pakaitinių narių skyrimo

21

 

 

Komisija

 

 

2008/907/EB

 

*

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas, nustatantis arklinių šeimos gyvūnų transportavimo iš vienos trečiosios šalies į kitą sveikatos garantijas pagal Tarybos direktyvos 91/496/EEB 9 straipsnio 1 dalies c punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6296)  (1)

22

 

 

2008/908/EB

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tam tikroms valstybėms narėms peržiūrėti GSE stebėsenos programas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7288)

24

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje

27

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1993 m. spalio 29 d. Tarybos direktyvos 93/92/EEB dėl apšvietimo ir šviesos signalo įtaisų įrengimo dviratėse arba triratėse motorinėse transporto priemonėse, klaidų ištaisymas (OL L 311, 1993 12 14) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 07 skyrius, 002 tomas, p. 119)

47

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top