EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:326:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 326, 2008m. gruodis 04d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 326

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1201/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1202/2008, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti didžiaakes siūlapelekes vėgėles VIII ir IX zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

3

 

*

2008 m. gruodžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1203/2008, kuriuo uždraudžiama su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes IV zonoje, IIa zonos EB vandenyse ir IIIa zonos vandenyse, nepriklausančiuose Kategato ir Skagerako sąsiauriams

5

 

*

2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1204/2008 dėl tam tikrų pavadinimų įtraukimo į „Garantuotų tradicinių gaminių registrą“, numatytą Tarybos reglamente (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (kodifikuota redakcija) (1)

7

 

*

2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1205/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB nuostatos dėl metaduomenų (1)

12

 

 

2008 m. gruodžio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1206/2008, kuriuo nustatomas pagal tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinio režimo cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, kurių paraiškos pateiktos nuo 2008 m. lapkričio 24 d. iki 28 d., paskirstymo koeficientas

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/902/EB

 

*

2008 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas dėl napropamido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6281)  (1)

35

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top