EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:318:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 318, 2008m. lapkritis 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1173/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1174/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1134/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 16 d.

3

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1175/2008, iš dalies keičiantis ir taisantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

6

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/97/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta agonistus (1)

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/889/EB

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2005/342/EB, 2005/344/EB ir 2005/360/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6941)  (1)

12

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/890/BUSP

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrųjų veiksmų 2007/749/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimo

14

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top