Help Print this page 

Document L:2008:309:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 309, 2008m. lapkritis 20d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 309

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1148/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2008 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1149/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

3

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1150/2008, kuriuo leidžiama naudoti 2009 m. Bendrijos tarifines kvotas, taikomas avims, ožkoms, avienai ir ožkienai

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2008/874/EB

 

*

2008 m. lapkričio 14 d. Europos centrinio banko sprendimas dėl 2008 m. spalio 23 d. Reglamento ECB/2008/11 dėl taisyklių, susijusių su įkaito tinkamumu, laikinų pakeitimų įgyvendinimo (ECB/2008/15)

8

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 95/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo I priedą (Veterinarijos ir fitosanitarijos klausimai)

12

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 96/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

15

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 97/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

17

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 98/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

19

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 99/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

21

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 100/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas)

22

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 101/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo IV priedą (Energija)

24

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 102/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

26

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 103/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VI priedą (Socialinė apsauga)

29

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 104/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

30

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 105/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XVIII priedą (Darbuotojų sveikata ir sauga, darbo teisė ir vienodas požiūris į vyrus ir moteris)

31

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 106/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XX priedą (Aplinka)

33

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 107/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

35

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 108/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

37

 

*

2008 m. rugsėjo 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 109/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

39

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1995 m. liepos 26 d. Komisijos direktyvos 95/45/EB, nustatančios tam tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus, klaidų ištaisymas (OL L 226, 1995 9 22)

41

 

*

2007 m. gegužės 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 614/2007 dėl aplinkos finansinio instrumento (LIFE +) klaidų ištaisymas (OL L 149, 2007 6 9)

42

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top