EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:307:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 307, 2008m. lapkritis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 307

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1136/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/864/EB

 

*

2008 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas dėl Čekijos Respublikos dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3963)  (1)

4

 

 

2008/865/EB

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendimas dėl chlorato neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6587)  (1)

7

 

 

2008/866/EB

 

*

2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6732)  (1)

9

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/867/EB

 

*

2008 m. spalio 3 d. Komisijos rekomendacija dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5737)

11

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas 2008/868/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) sudarymo

15

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2001 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 807/2001, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedus, klaidų ištaisymas (OL L 118, 2001 4 27) (2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 32 tomas, p. 135)

21

 

*

2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/2007, nustatančio konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiančio direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2202/96, klaidų ištaisymas (OL L 273, 2007 10 17)

22

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top