Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:301:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 301, 2008m. lapkritis 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Bœuf de Bazas (SGN), Kainuun rönttönen (SGN))

3

 

*

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

5

 

 

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1075/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 1 d.

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/845/EB, Euratomas

 

*

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas dėl išmokų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams ir jų pakaitiniams nariams patikslinimo

11

 

 

2008/846/EB

 

*

2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario skyrimo

12

 

 

2008/847/EB

 

*

2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti

13

 

 

Komisija

 

 

2008/848/EB

 

*

2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 14/07 (ex NN 15/07), kurią Italija suteikė NGP/SIMPE (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3528)  (1)

14

 

 

2008/849/EB

 

*

2008 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos 2009 m. finansinio įnašo Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) gyvūnų tapatybės nustatymo ir atsekamumo srities veiksmams

22

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/850/EB

 

*

2008 m. spalio 15 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų, terminų ir konsultacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5925)  (1)

23

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

33

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, klaidų ištaisymas (OL L 210, 2006 7 31)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top