Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:285:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 285, 2008m. spalis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 285

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. spalio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1061/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. spalio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1062/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas nuostatos dėl sezoninio išlyginimo tvarkos ir kokybės ataskaitų (1)

3

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. spalio 28 d. Komisijos direktyva 2008/100/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 90/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo nuostatas dėl rekomenduojamų paros suvartojimo normų, energinės vertės perskaičiavimo koeficientų ir apibrėžčių (1)

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2008/818/EB

 

*

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų panaudojimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

13

 

 

Komisija

 

 

2008/819/EB

 

*

2008 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas dėl butralino neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6066)  (1)

15

 

 

2008/820/EB

 

*

2008 m. spalio 27 d. Komisijos sprendimas dėl laikinos nuostatos, kuria leidžiama nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Svazilando padėtį, susijusią su šerdinės sandaros siūlais (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6133)

17

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/821/BUSP

 

*

2008 m. spalio 3 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPOL AFGHANISTAN/1/2008 dėl Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) vadovo paskyrimo

20

 

*

2008 m. spalio 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/822/BUSP dėl kai kurių palestiniečių laikino priėmimo Europos Sąjungos valstybėse narėse

21

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. rugpjūčio 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/652/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui, klaidų ištaisymas (OL L 213, 2008 8 8)

22

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top