EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:258:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 258, 2008m. rugsėjis 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 258

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugsėjo 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 940/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 941/2008, kuriuo nustatomi Komisijai teiktinos apskaitos informacijos, reikalingos EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitoms tikrinti ir tvirtinti, stebėjimo duomenims rinkti ir prognozėms rengti, forma ir turinys

3

 

*

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 942/2008, kuriuo patvirtinami esminiai Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Époisses (SKVN))

50

 

*

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 943/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Presunto de Campo Maior e Elvas arba Paleta de Campo Maior e Elvas (SGN), Presunto de Santana da Serra arba Paleta de Santana da Serra (SGN), Slovenský oštiepok (SGN))

52

 

*

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 944/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Salame S. Angelo (SGN), Chouriço Azedo de Vinhais arba Azedo de Vinhais arba Chouriço de Pão de Vinhais (SGN), Presunto do Alentejo arba Paleta do Alentejo (SKVN))

54

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 945/2008, kuriuo nustatomos tipinės kai kurių cukraus sektoriaus produktų kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

56

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 946/2008, kuriuo nustatomos cukraus sektoriaus produkto melasos tipinės kainos ir papildomi importo muitai, taikomi nuo 2008 m. spalio 1 d.

58

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 947/2008, kuriuo sustabdomas grąžinamųjų išmokų už neperdirbto baltojo cukraus ir neperdirbto žaliavinio cukraus eksportą taikymas

60

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 948/2008, kuriuo sustabdomas grąžinamųjų išmokų už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus neperdirbtus, taikymas

61

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 949/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

62

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 950/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2008 m. rugsėjo mėn.

63

 

 

2008 m. rugsėjo 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 951/2008, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

66

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/753/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimas dėl metilbromido neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5076)  (1)

68

 

 

2008/754/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimas dėl dichlobenilo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5077)  (1)

70

 

 

2008/755/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2005/176/EB, nustatantis šifruotą pranešimo apie gyvūnų ligas formą ir kodus, remiantis Tarybos direktyva 82/894/EEB (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5175)  (1)

72

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. liepos 4 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 642/2008, kuriuo nustatomas laikinasis antidempingo muitas importuojamiems tam tikriems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės paruoštiems arba konservuotiems citrusiniams vaisiams (mandarinams ir kt.), klaidų ištaisymas (OL L 178, 2008 7 5)

74

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top