EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:220:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 220, 2008m. rugpjūtis 15d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 220

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 15d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. rugpjūčio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 812/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 954/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą, inter alia, Rusijos kilmės tam tikrų besiūlių vamzdžių ir vamzdelių iš geležies arba plieno importui

1

 

*

2008 m. rugpjūčio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 813/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 74/2004, nustatantį galutinį kompensacinį muitą medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Indija, importui

6

 

 

2008 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 814/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

*

2008 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 815/2008, kuriuo dėl bendrojoje lengvatų sistemoje taikomos produktų kilmės sąvokos apibrėžties leidžiama nukrypti nuo Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, kad būtų atsižvelgta į ypatingą Žaliojo Kyšulio padėtį, susijusią su tam tikrų žuvininkystės produktų eksportu į Bendriją

11

 

 

2008 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 816/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

14

 

 

2008 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 817/2008, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2008 m. rugpjūčio 16 d.

16

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/670/TVR

 

*

2008 m. liepos 24 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2000/265/EB dėl finansinio reglamento, reglamentuojančio Tarybos generalinio sekretoriaus pavaduotojo vardu tam tikrų valstybių narių naudai sudarytų sutarčių, susijusių su Šengeno aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros SISNET įrengimu ir veikimu, valdymo biudžetinius aspektus, nustatymo

19

 

 

Komisija

 

 

2008/671/EB

 

*

2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimas dėl suderinto naudojimosi radijo spektru 5 875–5 905 MHz dažnių juostoje saugumą užtikrinančiomis intelektinėmis transporto valdymo sistemomis (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 4145)  (1)

24

 

 

2008/672/EB

 

*

2008 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamos Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VI priedo priedėlio nuostatos, taikomos tam tikroms Bulgarijos pieno perdirbimo įmonėms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 4269)  (1)

27

 

 

2008/673/EB

 

*

2008 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/928/EB dėl 169,4–169,8125 MHz dažnių juostos naudojimo suderinimo Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 4311)  (1)

29

 

 

2008/674/EB

 

*

2008 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/683/EB, patvirtinantis laukinių kiaulių populiacijos klasikinio kiaulių maro likvidavimo tam tikrose Vengrijos teritorijose planą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 4321)

30

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. liepos 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose

32

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, iš dalies keičiančio reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 3/2008 ir panaikinančio reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) Nr. 1493/1999, klaidų ištaisymas (OL L 148, 2008 6 6)

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top