Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:213:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 213, 2008m. rugpjūtis 08d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 213

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 788/2008, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankroto bylų A ir B prieduose nurodytų bankroto bylų ir likvidavimo bylų sąrašus bei kodifikuojantis reglamento A, B ir C priedus

1

 

*

2008 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 789/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1911/2006, nustatantis galutinį antidempingo muitą Alžyro, Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos kilmės karbamido ir amonio nitrato tirpalų importui, atlikus priemonių galiojimo pabaigos peržiūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalį

14

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 790/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

17

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 791/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

19

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 792/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

21

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 793/2008 dėl cukraus eksporto grąžinamųjų išmokų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą neskyrimo

22

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

23

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 795/2008, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

25

 

*

2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2008, kuriuo uždraudžiama su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europines paprastąsias jūrines lydekas IIIa zonoje ir IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenyse

27

 

 

2008 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 797/2008, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

29

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 2008/71/EB dėl kiaulių identifikavimo ir registravimo (kodifikuota redakcija)

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/647/EB, Euratomas

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Suomijai atstovaujančio nario skyrimo

37

 

 

2008/648/EB, Euratomas

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas dėl Vokietijai atstovaujančio Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nario skyrimo

38

 

 

Komisija

 

 

2008/649/EB

 

*

2008 m. liepos 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo priimamas pasiūlytas įsipareigojimas, susijęs su antidempingo tyrimu dėl importuojamų Rusijos kilmės karbamido ir amonio nitrato tirpalų

39

 

 

2008/650/EB

 

*

2008 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiama Tarybos direktyva 82/894/EEB dėl pranešimo apie gyvūnų ligas Bendrijoje, kad į ligų, apie kurias būtina pranešti, sąrašą būtų įtrauktos tam tikros ligos ir iš jo būtų išbrauktas kiaulių enterovirusinis encefalomielitas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3943)  (1)

42

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. birželio 30 d. Tarybos sprendimas 2008/651/BUSP/TVR dėl Europos Sąjungos ir Australijos susitarimo dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai pasirašymo Europos Sąjungos vardu

47

Europos Sąjungos ir Australijos susitarimas dėl oro vežėjų atliekamo Europos Sąjungos pateiktų keleivio duomenų įrašo (PNR) duomenų tvarkymo ir perdavimo Australijos muitinės tarnybai

49

 

*

2008 m. rugpjūčio 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/652/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top