EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:198:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 198, 2008m. liepa 26d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 198

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 26d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 717/2008, nustatantis Bendrijos kiekybinių kvotų administravimo tvarką (kodifikuota redakcija)

1

 

*

2008 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/2008, iš dalies keičiantis Reglamentų (EB) Nr. 2015/2006 ir (EB) Nr. 40/2008 nuostatas, susijusias su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis ir susijusiomis sąlygomis

8

 

 

2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 719/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 720/2008, nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 nuostatų, susijusių su mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros supirktų produktų saugojimu ir judėjimu, išsamias taikymo taisykles (kodifikuota redakcija)

17

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 721/2008 dėl leidimo naudoti raudonųjų karotinoidų turinčios bakterijos Paracoccus carotinifaciens preparatą kaip pašarų priedą (1)

23

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 722/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EEB) Nr. 563/82 nuostatos dėl koregavimo koeficientų, naudotinų nustatant suaugusių galvijų skerdenų rinkos kainas

26

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 723/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Afuega'l Pitu (SKVN), Mazapán de Toledo (SGN), Agneau de Lozère (SGN), Oignon doux des Cévennes (SKVN), Butelo de Vinhais ou Bucho de Vinhais arba Chouriço de Ossos de Vinhais (SGN), Chouriça Doce de Vinhais (SGN))

28

 

*

2008 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 724/2008 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

30

 

*

2008 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 725/2008 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

32

 

 

2008 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 726/2008 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2008 m. liepos mėn.

34

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 2008/76/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/32/EB dėl nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose I priedą (1)

37

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 2008/77/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą tiametoksamą (1)

41

 

*

2008 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 2008/78/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB į jos I priedą įtraukiant veikliąją medžiagą propikonazolį (1)

44

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/618/EB

 

*

2008 m. liepos 15 d. Tarybos sprendimas dėl valstybių narių užimtumo politikos gairių

47

 

 

2008/619/EB

 

*

2008 m. liepos 25 d. ES ir Meksikos jungtinės tarybos sprendimas Nr. 2/2008, iš dalies keičiantis Jungtinės tarybos sprendimą Nr. 2/2000 su pakeitimais, padarytais Jungtinės tarybos sprendimu Nr. 3/2004

55

 

 

Komisija

 

 

2008/620/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma speciali kontrolės ir tikrinimo programa, susijusi su Kategato Šiaurės sąsiaurio, Šiaurės jūros, Skagerako sąsiaurio, rytinės Lamanšo sąsiaurio dalies, vandenų į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūros menkių ištekliais (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3633)

66

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 385/2008, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 194/2008 dėl ribojančių priemonių Birmai (Mianmarui) atnaujinimo ir sustiprinimo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 817/2006, klaidų ištaisymas (OL L 116, 2008 4 30)

74

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top