Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:193:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 193, 2008m. liepa 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 193

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 22d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. liepos 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 690/2008, pripažįstantis apsaugotas Bendrijos zonas, kuriose augalų sveikatai gresia ypatingas pavojus (Nauja redakcija)

1

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/597/EB

 

*

2008 m. birželio 3 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo 24 straipsnio 8 dalį patvirtinamos su duomenų apsaugos pareigūnu susijusios įgyvendinimo taisyklės

7

 

 

2008/598/EB

 

*

2008 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas dėl Europos įmonių valdymo forumo narių sąrašo iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/706/EB

12

 

 

2008/599/EB

 

*

2008 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo Pseudomonas sp. štamo DSMZ 13134 įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3322)  (1)

14

 

 

2008/600/EB

 

*

2008 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos 2008–2009 prekybos metų įvairinimo pagalbos ir papildomos įvairinimo pagalbos, kurios skirtinos pagal laikinąją Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, sumos (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3498)

16

 

 

2008/601/EB

 

*

2008 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų žvejybos dienų suteikimo už žvejybos veiklos nutraukimą visam laikui Nyderlandams Skagerako sąsiauryje, toje TJTT IIIa zonos dalyje, kuri nepriklauso Skagerako ir Kategato sąsiauriams, TJTT IV zonoje ir TJTT IIa zonos EB vandenyse (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3586)

18

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top