EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:192:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 192, 2008m. liepa 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 192

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 684/2008, kuriuo patikslinama Reglamentu (EB) Nr. 1174/2005 nustatytų antidempingo priemonių, taikomų importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės rankiniams padėklų krautuvams bei jų esminėms dalims, taikymo sritis

1

 

*

2008 m. liepos 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 685/2008, kuriuo panaikinamas galutinis antidempingo muitas, Reglamentu (EB) Nr. 85/2006 nustatytas importuojamai Norvegijos kilmės išaugintai lašišai

5

 

 

2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 686/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

*

2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 687/2008, nustatantis mokėjimo agentūrų ar intervencinių agentūrų vykdomo grūdų perėmimo procedūras ir analizės metodus grūdų kokybei nustatyti (kodifikuota redakcija)

20

 

 

2008 m. liepos 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 688/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

49

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. liepos 18 d. Komisijos direktyva 2008/74/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/55/EB ir Tarybos direktyvos 2005/78/EB nuostatas dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (1)

51

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/595/EB

 

*

2008 m. birželio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/452/EB, nustatantį sąrašą įstaigų, kurių tyrėjai gali naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3019)  (1)

60

 

 

GAIRĖS

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2008/596/EB

 

*

2008 m. birželio 20 d. Europos centrinio banko gairės dėl nacionalinių centrinių bankų vykdomo Europos centrinio banko užsienio atsargų valdymo ir operacijų su tokiomis atsargomis teisinių dokumentų (suvestinė redakcija) (ECB/2008/5)

63

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top