Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:183:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 183, 2008m. liepa 11d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 183

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 654/2008, nustatantis importuojamam Kinijos Liaudies Respublikos kilmės kumarinui galutinį antidempingo muitą, kurio taikymas, atlikus priemonių taikymo pabaigos peržiūrą remiantis Reglamento (EB) Nr. 384/96 11 straipsnio 2 dalimi, išplėstas importuojamam kumarinui, siunčiamam iš Indijos, Tailando, Indonezijos bei Malaizijos ir deklaruojamam arba ne kaip Indijos, Tailando, Indonezijos ar Malaizijos kilmės

1

 

 

2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 655/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

*

2008 m liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 656/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Chamomilla Bohemica (SKVN), Vlaams-Brabantse tafeldruif (SKVN), Slovenská parenica (SGN), Cipollotto Nocerino (SKVN))

15

 

*

2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 657/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklės, susijusios su Bendrijos pagalba aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius

17

 

 

2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 658/2008, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

27

 

 

2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 659/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

29

 

 

2008 m. liepos 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 660/2008, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/569/EB, Euratomas

 

*

2008 m. birželio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo trijų teisėjų skyrimo

31

 

 

2008/570/EB, Euratomas

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas dėl Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Portugalijai atstovaujančio nario skyrimo

33

 

 

2008/571/EB

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 98/481/EB dėl Europos centrinio banko išorės auditorių patvirtinimo

34

 

 

2008/572/EB

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Portugalijai atstovaujančio nario skyrimo

35

 

 

2008/573/EB

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Latvijai atstovaujančių nario ir pakaitinio nario skyrimo

36

 

 

2008/574/EB

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Lenkijai atstovaujančių dviejų narių ir Lenkijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

37

 

 

Komisija

 

 

2008/575/EB

 

*

2008 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis tiekti rinkai džiovintą tikrojo baobabo vaisiaus minkštimą kaip naują maisto komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3046)

38

 

 

2008/576/EB

 

*

2008 m. liepos 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/467/EB III priedą dėl Lenkijos regionų, kuriuose oficialiai nenustatyta galvijų enzootinės leukozės, sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3284)  (1)

40

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (toliau – JT EEK) Taisyklė Nr. 54 – Vienodos nuostatos, susijusios su komercinių transporto priemonių ir jų priekabų pneumatinių padangų patvirtinimu

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top