EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:163:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 163, 2008m. birželis 24d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 163

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. birželio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 587/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 866/2004 dėl režimo pagal Stojimo akto 10 protokolo 2 straipsnį, susijusį su prekių gabenimo, paslaugų teikimo ir asmenų keliavimo per Kipro žaliąją liniją taisyklėmis

1

 

 

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 588/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

4

 

*

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 589/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 įgyvendinimo taisyklės dėl prekybos kiaušiniais standartų

6

 

*

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 590/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007, nustatantis Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles, ir kuriuo nukrypstama nuo to reglamento

24

 

*

2008 m. birželio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 591/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 712/2007, skelbiantis nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

28

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/475/EB

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas, įgyvendinantis Reglamento (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui 7 straipsnio 2 dalį

29

 

 

Komisija

 

 

2008/476/EB

 

*

2008 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/185/EB įtraukiant Prancūzijos Kot d‘Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2387)  (1)

34

 

 

2008/477/EB

 

*

2008 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas dėl 2 500–2 690 MHz dažnių juostos suderinimo antžeminėms sistemoms, kuriomis Bendrijoje galima teikti elektroninio ryšio paslaugas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2625)  (1)

37

 

 

2008/478/EB

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registro (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2336)  (1)

42

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/479/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

43

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/480/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX ir pratęsiantys jų galiojimą

50

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/481/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/131/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimų terminą

51

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/482/BUSP, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/134/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

52

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimo, iš dalies keičiančio Sprendimą 2001/618/EB siekiant įtraukti Prancūzijos Kot d’Armoro, Finistero, Ilio ir Vileno, Morbihano ir Šiaurės departamentus į Aujeskio ligos neapimtų regionų sąrašą, klaidų ištaisymas (OL L 85, 2008 3 27)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top