EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:158:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 158, 2008m. birželis 18d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 158

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. birželio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 551/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 552/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (EB) Nr. 2430/1999, (EB) Nr. 2380/2001 ir (EB) Nr. 1289/2004 nuostatos dėl leidimo naudoti tam tikrus priedus gyvūnų mityboje sąlygų (1)

3

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 553/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, VII priedas (1)

5

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 554/2008 dėl leidimo naudoti 6-fitazę (Quantum Phytase) kaip pašarų priedą (1)

14

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 2008/60/EB, nustatanti tam tikrus saldiklių, skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo kriterijus (kodifikuota redakcija)  (1)

17

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos direktyva 2008/61/EB, nustatanti sąlygas, kuriomis tam tikri kenksmingi organizmai, augalai, augaliniai produktai ir kiti objektai, išvardyti Tarybos direktyvos 2000/29/EB I–V prieduose, gali būti įvežti į Bendriją arba tam tikras jos saugomas zonas ir judėti joje arba jose bandymų ar moksliniais ir veislių selekcijos tikslais (kodifikuota redakcija)

41

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/451/EB

 

*

2008 m. birželio 16 d. Tarybos sprendimas, kuriuo koreguojamos Sprendime 2003/479/EB ir Sprendime 2007/829/EB dėl nacionaliniams ekspertams ir kariniam personalui, komandiruojamiems į Tarybos Generalinį Sekretoriatą, taikomų taisyklių numatytos išmokos

56

 

 

Komisija

 

 

2008/452/EB

 

*

2008 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/27/EB, patvirtinantis tam tikras pereinamąsias priemones dėl žalio pieno pristatymo į perdirbimo įmones ir šio žalio pieno perdirbimo Rumunijoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2404)  (1)

58

 

 

2008/453/EB

 

*

2008 m. birželio 10 d. Komisijos sprendimas dėl institucijos, kuriai suteikta teisė tvarkyti kiaulių veislių kilmės knygą ar registrą Jungtinėse Amerikos Valstijose, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/139/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2472)  (1)

60

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/454/EB

 

*

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos rekomendacija dėl natrio chromato, natrio dichromato ir 2,2′,6,6′-tetrabrom-4,4′-izopropilidendifenolio (tetrabrombisfenolio A) keliamos rizikos mažinimo priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2256)  (1)

62

 

 

2008/455/EB

 

*

2008 m. gegužės 30 d. Komisijos rekomendacija dėl chromo trioksido, amonio dichromato ir kalio dichromato keliamos rizikos mažinimo priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2326)  (1)

65

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top