Help Print this page 

Document L:2008:136:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 136, 2008m. gegužė 24d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 136

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gegužės 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gegužės 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 449/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/52/EB dėl tam tikrų mediacijos civilinėse ir komercinėse bylose aspektų

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/385/EB

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos sprendimas, suderinimo su technikos pažanga tikslais iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/95/EB priedo nuostatas dėl švino ir kadmio naudojimo išimčių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 268)  (1)

9

 

 

2008/386/EB

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/679/EB dėl transeuropinės paprastųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą ir Sprendimo 2006/860/EB dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos kontrolės, valdymo ir signalizacijos posistemio techninių sąveikos specifikacijų A priedą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1565)  (1)

11

 

 

2008/387/EB

 

*

2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimų 2001/881/EB ir 2002/459/EB nuostatas dėl pasienio kontrolės postų sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1646)  (1)

18

 

 

2008/388/EB

 

*

2008 m. gegužės 23 d. Komisijos sprendimas, nustatyti specialius reikalavimus, susijusius su Ukrainos kilmės arba iš Ukrainos siunčiamo saulėgrąžų aliejaus importu dėl užteršimo mineraline alyva rizikos (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2259)  (1)

43

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas 2008/389/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Centrinės Afrikos Respublikoje sudarymo

45

Europos Sąjungos ir Centrinės Afrikos Respublikos Susitarimas dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Centrinės Afrikos Respublikoje

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. balandžio 3 d. Komisijos direktyvos 2008/42/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga, klaidų ištaisymas (OL L 93, 2008 4 4)

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top