EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:120:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 120, 2008m. gegužė 07d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 120

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gegužės 7d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 401/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 402/2008 dėl rugių iš Turkijos importavimo taisyklių (kodifikuota redakcija)

3

 

*

2008 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 403/2008, preliminariai nustatantis pristatymo įsipareigojimus dėl cukranendrių cukraus, kuris turi būti importuotas pagal AKR Protokolą ir Susitarimą su Indija 2008–2009 metų pristatymo laikotarpiu

6

 

*

2008 m. gegužės 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 404/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 dėl ekologinės žemės ūkio produktų gamybos II priedas, kad būtų leista naudoti spinozadą, kalio hidrokarbonatą, vario oktanoatą ir etileną

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/357/EB

 

*

2008 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas dėl Europos žiebtuvėlių standartų ir specialių vaikų saugumo reikalavimų atitikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB (1)

11

 

 

2008/358/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2005/380/EB, įsteigiantį įmonių valdymo ir bendrovių teisės nevyriausybinių ekspertų grupę

14

 

 

2008/359/EB

 

*

2008 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Sąjungos žemės ūkio maisto pramonės konkurencingumo aukšto lygio grupės įsteigimo

15

 

 

2008/360/EB

 

*

2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma Bendrijos finansinė parama išlaidoms, patirtoms 2003 m. Nyderlanduose taikant skubias kovos su paukščių gripu priemones, padengti (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1668)

17

 

 

2008/361/EB

 

*

2008 m. gegužės 6 d. Komisijos sprendimas dėl 2008 metų finansinio Bendrijos įnašo, skirto veterinarijos procedūrų kompiuterizavimui, pranešimo apie gyvūnų ligas sistemai, ryšio priemonėms ir tyrimams bei vertinimams

18

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/362/EB

 

*

2008 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija dėl viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatytą auditą atliekančių auditorių ir (arba) audito įmonių išorės kokybės užtikrinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1721)

20

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2003 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1518/2003, nustatančio išsamias eksporto licencijų sistemos įgyvendinimo kiaulienos sektoriuje taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 217, 2003 8 29) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 39 tomas, p. 544)

25

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top