EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:115:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 115, 2008m. balandis 29d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 115

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. balandžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 380/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1030/2002, nustatantį vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą

1

 

 

2008 m. balandžio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (Nauja redakcija)

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/336/EB

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas dėl Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) valdybos narių skyrimo ir pakeitimo

32

 

 

Komisija

 

 

2008/337/EB

 

*

2008 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/968/EB, įgyvendinantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 21/2004 nuostatas dėl avių ir ožkų elektroninio identifikavimo gairių ir procedūrų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1571)  (1)

33

 

 

2008/338/EB

 

*

2008 m. balandžio 24 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/438/EB I priedą dėl žalio pieno ir žalio pieno pagrindo produktų importo iš Australijos bei pieno ir pieno pagrindo produktų importo iš Serbijos ir tame priede atnaujinantis Šveicarijos įrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1587)  (1)

35

 

 

2008/339/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 2003/85/EB XI priedo nuostatas dėl laboratorijų, kurioms leista dirbti su gyvu snukio ir nagų ligos virusu, sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1577)  (1)

39

 

 

2008/340/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo kai kuriuose Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1580)

41

 

 

2008/341/EB

 

*

2008 m. balandžio 25 d. Komisijos sprendimas, nustatantis tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos nacionalinių programų Bendrijos kriterijus (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1588)  (1)

44

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Pranešimas dėl Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Rusijos Federacijos partnerystę, protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, įsigaliojimo

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Informacijos, susijusios su Europos bendrijos ir Ukrainos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl eksporto muitų įsigaliojimu, klaidų ištaisymas (OL L 112, 2008 4 24)

48

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top