EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:109:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 109, 2008m. balandis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 109

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 348/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2008 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2008 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo birželis 1 d. iki 2008 m. rugpjūtis 31 d.

3

 

 

2008 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 350/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

5

 

*

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 351/2008 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB taikymo nustatant prioritetus, pagal kuriuos peronuose tikrinami į Bendrijos oro uostus atskridę orlaiviai (1)

7

 

*

2008 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 352/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su papildomų muitų agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

9

 

*

2008 m. balandžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 353/2008, kuriuo nustatomos paraiškų gauti leidimą vartoti teiginius apie sveikatingumą, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1924/2006 15 straipsnyje, teikimo taisyklės (1)

11

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyva 2008/49/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/36/EB II priedą dėl orlaivių, kurie naudojasi Bendrijos oro uostais, tikrinimo perone kriterijų (1)

17

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/318/EB

 

*

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos sprendimas, pagal Direktyvos 2003/96/EB 19 straipsnį leidžiantis Italijai tam tikrose geografinėse vietovėse taikyti sumažintus mokesčių tarifus šildymui naudojamiems gazoliui ir suskystintoms naftos dujoms (SND)

27

 

 

2008/319/EB

 

*

2008 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2000/265/EB dėl finansinio reglamento, reglamentuojančio Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojo vardu tam tikrų valstybių narių naudai sudarytų sutarčių, susijusių su Šengeno aplinkai skirtos ryšių infrastruktūros SISNET įrengimu ir naudojimu, valdymo biudžetinius aspektus, nustatymo

30

 

 

Komisija

 

 

2008/320/EB

 

*

2008 m. kovo 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma, kokį metilbromido kiekį nuo 2008 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. leidžiama sunaudoti būtiniausioms reikmėms Bendrijoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1053)

32

 

 

2008/321/EB

 

*

2008 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1283)

35

 

 

2008/322/EB

 

*

2008 m. balandžio 18 d. Komisijos sprendimas, pratęsiantis Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1442)  (1)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top