Help Print this page 

Document L:2008:104:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 104, 2008m. balandis 14d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 104

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. balandžio 14d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/284/EB

 

*

2008 m. kovo 6 d. Komisijos sprendimas dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos „energijos“ posistemio techninės sąveikos specifikacijos (Pranešta dokumentu Nr. C(2008) 807)  (1)

1

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Klaidų Ištaisymas 2008 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimo dėl techninės sąveikos specifikacijos, susijusios su patvirtintos transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos, nurodytos Tarybos direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 1 dalyje, eksploatavimo posistemių ir panaikinantis 2002 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimą, klaidų ištaisymas (OL L 84, 2008 3 26)

80

 

*

Klaidų Ištaisymas 2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimo dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos „Geležinkelių riedmenų“ posistemiui skirtos sąveikos techninės specifikacijos klaidų ištaisymas (OL L 84, 2008 3 26)

80

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top