Help Print this page 

Document L:2008:084:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 84, 2008m. kovas 26d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 84

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 26d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/231/EB

 

*

2008 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas dėl techninės sąveikos specifikacijos, susijusios su patvirtintos transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos, nurodytos Tarybos direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 1 dalyje, eksploatavimo posistemiu ir panaikinantis 2002 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimą (Pranešta dokumentu Nr. C(2008) 356)  (1)

1

 

 

2008/232/EB

 

*

2008 m. vasario 21 d. Komisijos sprendimas dėl transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos „Geležinkelių riedmenų“ posistemiui skirtos sąveikos techninės specifikacijos (Pranešta dokumentu Nr. C(2008) 648)  (1)

132

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. rugpjūčio 1 d. Europos centrinio banko gairių dėl pinigų, finansinių institucijų ir rinkų statistikos (nauja redakcija) klaidų ištaisymas (ECB/2007/9) (OL L 341, 2007 12 27)

393

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top