Help Print this page 

Document L:2008:077:TOC

Title and reference
Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 77, 2008m. kovas 19d.

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 77

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. kovo 19d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/217/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl techninės sąveikos, susijusios su transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemiu, specifikacijos (ranešta dokumentu Nr. C(2007) 6440)  (1)

1

 

 

2008/218/EB

 

*

2008 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinamas pirmasis atnaujintas Bendrijos svarbos teritorijų Alpių biogeografiniame regione sąrašas (Pranešta dokumentu Nr. C(2008) 271)

106

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top