Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:046:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 46, 2008m. vasaris 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 46

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. vasario 21d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. vasario 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 146/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, ir Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai

1

 

 

2008 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 147/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2008 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 148/2008, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 900/2007 ir (EB) Nr. 1060/2007 siekiant aiškiau apibrėžti paskirties vietų, į kurias eksportuojant cukrų grąžinamosios išmokos nemokamos, statusą

9

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. vasario 12 d. Tarybos direktyva 2008/7/EB dėl netiesioginių mokesčių, taikomų kapitalo pritraukimui

11

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/143/EB

 

*

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl jūrų transporto sudarymo

23

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės Susitarimas dėl jūrų transporto

25

 

 

2008/144/EB

 

*

2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimą dėl jūrų transporto, siekiant atsižvelgti į Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

37

Protokolas, iš dalies keičiantis Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybės susitarimą dėl jūrų transporto

38

 

 

Komisija

 

 

2008/145/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 12 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 54/2006 (ex N 276/2006), kurią Lenkija ketina suteikti „Bison Bial SA“ (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4145)  (1)

41

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top