EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:031:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 31, 2008m. vasaris 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 31

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. vasario 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 99/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 100/2008, dėl pavyzdžių rinkinių ir tam tikrų formalumų, susijusių su prekyba laukinės faunos ir floros rūšimis, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 865/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 įgyvendinimo taisykles

3

 

*

2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 101/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 574/72, nustatantį Reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką

15

 

*

2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 102/2008, patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus – Prosciutto di Parma (SKVN)

29

 

*

2008 m. vasario 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 103/2008, patvirtinantis esminius Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus – Mozzarella di Bufala Campana (SKVN)

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/93/EB

 

*

2008 m. sausio 15 d. Es ir Meksikos jungtinės tarybos sprendimas Nr. 1/2008, įgyvendinantis 2001 m. vasario 27 d. Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 9 straipsnį dėl derybų dėl abipusio pripažinimo susitarimų sistemos sukūrimo

32

 

 

Komisija

 

 

2008/94/EB

 

*

2008 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo atnaujinamas Europos bendrijos vardu veikiančios Prancūzijos Respublikos Vyriausybės ir Jo Šviesybės Monako Kunigaikščio Vyriausybės piniginio susitarimo A priedas

34

 

 

2008/95/EB

 

*

2008 m. sausio 25 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 92/43/EEB patvirtinamas pirmasis atnaujintas Bendrijos svarbos teritorijų Makaronezijos biogeografiniame regione sąrašas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 286)

39

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top