EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:022:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 22, 2008m. sausis 25d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 22

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 57/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 58/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 skelbiantį nuolatinius konkursus valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti

3

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 59/2008, 91-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Osama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu

4

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2008, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 327/1998 dėl visiškai ir iš dalies nulukštentų ryžių tarifinės kvotos suskirstymo į laikotarpio dalis 2008 m.

6

 

*

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 61/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedo nuostatas dėl dinoprostono (1)

8

 

 

2008 m. sausio 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 62/2008 dėl eksporto licencijų išdavimo vyno sektoriui

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/74/EB

 

*

2007 m. spalio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomo protokolo pasirašymo ir laikino taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

11

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Pietų Afrikos Respublikos prekybos, plėtros ir bendradarbiavimo susitarimo papildomas protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

13

 

 

2008/75/EB

 

*

2008 m. sausio 21 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos Tarptautinėje kavos taryboje dėl 2007 m. Tarptautinio kavos susitarimo depozitaro skyrimo

20

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyvos 2007/53/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga, klaidų ištaisymas (OL L 226, 2007 8 30)

21

 

*

2008 m. sausio 9 d. Komisijos direktyvos 2008/4/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 94/39/EB dėl pašarų, skirtų parezės po atsivedimo rizikai sumažinti, klaidų ištaisymas (Tekstas svarbus EEE) (OL L 6, 2008 1 10)

21

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top