EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2008:009:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 9, 2008m. sausis 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 9

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. sausio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 20/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 21/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 X priedo nuostatas dėl greitųjų tyrimo metodų sąrašo (1)

3

 

*

2008 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 22/2006, nustatantis išsamias taisykles, skirtas Bendrijos avienos skerdenų klasifikavimo skalei (kodifikuota redakcija)

6

 

*

2008 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 23/2008, iš dalies pakeičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 622/2003, nustatantį priemones bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti (1)

12

 

 

2008 m. sausio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 24/2008 dėl alyvuogių aliejaus importo licencijų išdavimo remiantis Tuniso tarifine kvota

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/37/EB

 

*

2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003 įsteigiama „Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga“ specialiosios Bendrijos programos „Idėjos“ mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų veiklai valdyti (1)

15

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/38/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2007/405/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo)

18

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/39/TVR

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie 1997 m. gruodžio 18 d. Konvencijos dėl muitinės administracijų tarpusavio pagalbos ir bendradarbiavimo, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu

21

 

 

2008/40/TVR

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos, parengtos remiantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, 1996 m. rugsėjo 27 d. protokolo, 1996 m. lapkričio 29 d. protokolo ir 1997 m. birželio 19 d. antrojo protokolo

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top