Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:337:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 337, 2007m. gruodis 21d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 337

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 21d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1530/2007/EB pateiktas 2007 m. spalio 24 d. dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

1

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1531/2007 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais

2

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1532/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3491/90 dėl Bangladešo kilmės ryžių importo

19

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1533/2007, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 2015/2006 ir (EB) Nr. 41/2007 nuostatas dėl tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybių ir susijusių sąlygų

21

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1534/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

33

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1535/2007 dėl EB sutarties 87 ir 88 straipsnių taikymo de minimis pagalbai žemės ūkio produktų gamybos sektoriuje

35

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1536/2007, kuriuo inicijuojama Tarybos reglamento (EB) Nr. 1659/2005, nustatančio tam tikrų Kinijos Liaudies Respublikos kilmės magnezijos plytų importui galutinį antidempingo muitą, peržiūra dėl naujo eksportuotojo, panaikinamas muitas vieno šios šalies eksportuotojo importui ir nustatoma, kad šis importas būtų registruojamas

42

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1537/2007 dėl kompensacinių išmokų skyrimo gamintojų organizacijoms už tunus, pateiktus perdirbamosios pramonės įmonėms 2007 m. sausio 1 d. – kovo 31 d.

46

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1538/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

49

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1539/2007, 2007–2008 metų laikotarpiui nustatantis koeficientus, taikytinus eksportuojant iš grūdų pagamintą škotišką viskį

50

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1540/2007, 2007–2008 metų laikotarpiui nustatantis koeficientus, taikytinus eksportuojant iš grūdų pagamintą airiška viskį

52

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1541/2007 dėl įrodymo, kad buvo atlikti muitinės formalumai cukrui importuoti į trečiąsias šalis, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 800/1999 16 straipsnyje

54

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1542/2007 dėl atlantinių silkių, atlantinių skumbrių ir paprastųjų stauridžių iškrovimo ir svėrimo procedūros

56

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1543/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 581/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikras sviesto rūšis konkursą, ir Reglamentą (EB) Nr. 582/2004, skelbiantį nuolatinį eksporto grąžinamųjų išmokų už nugriebto pieno miltelius konkursą

62

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1544/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2707/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 dėl Bendrijos pagalbos aprūpinant pienu ir tam tikrais pieno produktais švietimo įstaigų moksleivius taikymo taisykles

64

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1545/2007, nustatantis papildomą rafinavimo įmonėms 2007 m. spalio 1 d.–2008 m. rugsėjo 30 d. tiekiamo žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio kilmės šalys yra AKR valstybės ir Indija, kiekį

67

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1546/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo Bendrijos rinkoje priemonėms

68

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1547/2007, nustatantis pereinamąjį laikotarpį, skirtą išbraukti Žaliojo Kyšulio Respubliką iš šalių, gaunančių lengvatas pagal mažiausiai išsivysčiusioms šalims taikomą specialiąją priemonę, sąrašo, kaip nustatyta Tarybos reglamente (EB) Nr. 980/2005 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo

70

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1548/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

71

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1549/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo

75

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1550/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

79

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1551/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

85

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1552/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

87

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1553/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

89

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1554/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

90

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1555/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

91

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1556/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

94

 

 

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1557/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

98

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos direktyva 2007/76/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas fludioksonilą, klomazoną ir prosulfokarbą (1)

100

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/858/EB

 

*

2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos augalų veislių tarnybos (BAVT) apeliacinės tarybos pirmininko ir pakaitinio pirmininko skyrimo

105

 

 

2007/859/EB

 

*

2007 m. spalio 22 d. Tarybos sprendimas dėl Protokolo, iš dalies keičiančio Europos ekonominės bendrijos ir Tailando Karalystės bendradarbiavimo susitarimą dėl manijokų auginimo, pardavimo ir prekybos jais, sudarymo

106

Protokolas Iš dalies keičiantis Europos ekonominės bendrijos ir Tailando Karalystės bendradarbiavimo susitarimą dėl manijokų auginimo, pardavimo ir prekybos jais

108

 

 

2007/860/EB

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos makrofinansinės pagalbos suteikimo Libanui

111

 

 

2007/861/EB

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo, sudaryto pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiančio Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais, pasirašymo ir laikino taikymo

113

Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl prekybos tekstilės gaminiais

114

 

 

Komisija

 

 

2007/862/EB

 

*

2007 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/805/EB nuostatas dėl gyvūnų sveikatos kontrolės priemonių, susijusių su klasikiniu kiaulių maru Vengrijoje ir Slovakijoje (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6158)  (1)

119

 

 

2007/863/EB

 

*

2007 m. gruodžio 14 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Tarybos direktyvą 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių Jungtinei Karalystei suteikiamas leidimas Šiaurės Airijai taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6281)

122

 

 

2007/864/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio nuostatas dėl tam tikrų Lenkijos mėsos sektoriaus įmonių (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6490)  (1)

127

 

 

2007/865/EB

 

*

2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlio nuostatas dėl tam tikrų Lenkijos mėsos sektoriaus įmonių (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6494)  (1)

129

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top