Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:335:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 335, 2007m. gruodis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 335

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1510/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1511/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

3

 

 

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1512/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

5

 

 

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1513/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

7

 

 

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1514/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1382/2007 leidžiamą naudoti kiaulienos tarifinę kvotą

8

 

 

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1515/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1399/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, tarifinę kvotą

9

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1516/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis standartinius nuotėkio patikrinimo reikalavimus stacionariai šaldymo, oro kondicionavimo ir šilumos siurbimo įrangai, kurioje yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1)

10

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1517/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2092/91 III priedą dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo ekologiškų ir neekologiškų pašarų gamybos linijų atskyrimui

13

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1518/2007, kuriuo leidžiama pradėti naudoti vermuto tarifinę kvotą ir numatomas jos administravimas

14

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1519/2007, iš dalies keičiantis reglamentų (EB) Nr. 2430/1999, 418/2001 ir 162/2003 nuostatas dėl leidimo naudoti tam tikrus kokciodiostatų ir kitų vaistinių medžiagų grupei priskiriamus pašarų priedus sąlygų (1)

15

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1520/2007 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus (1)

17

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1521/2007 dėl leidimo naudoti Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) kaip pašarų priedą pagal naują paskirtį (1)

24

 

*

2007 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1522/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles

27

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/66/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvas 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl viešųjų sutarčių suteikimo peržiūros procedūrų veiksmingumo didinimo (1)

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/851/EB

 

*

2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2006/687/EB, 2006/875/EB ir 2006/876/EB dėl Bendrijos finansinės paramos tam tikroms valstybėms narėms gyvūnų ligų likvidavimo ir stebėsenos programoms bei zoonozių prevencijai skirtiems patikrinimams 2007 m. perskirstymo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5985)

47

 

 

2007/852/EB

 

*

2007 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2005/5/EB nuostatas dėl Asparagus officinalis sėklos ir dauginamosios medžiagos Bendrijos lyginamųjų bandymų ir tyrimų pagal Tarybos direktyvą 2002/55/EB (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6168)  (1)

57

 

 

2007/853/EB

 

*

2007 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas dėl 2005 m. pagal Tarybos direktyvą 2002/55/EB Bendrijoje pradėtų sėklų ir Asparagus officinalis L. dauginamosios medžiagos lyginamųjų bandymų ir tyrimų tęsimo 2008 m. (1)

59

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos klaidų ištaisymas (OL L 347, 2006 12 11)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top