Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:333:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 333, 2007m. gruodis 19d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 333

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gruodžio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1495/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1496/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų

3

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1497/2007, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 nustatantis standartinius nuotėkio patikrinimo reikalavimus stacionarioms priešgaisrinėms sistemoms, kuriose yra tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (1)

4

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1498/2007, nustatantis išsamias importo licencijų išdavimo AKR užjūrio šalių ir teritorijų arba EB užjūrio šalių ir teritorijų kilmės cukrui bei cukraus ir kakavos mišiniams taisykles

6

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1499/2007, skelbiantis 2008 m. žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą, nustatytą Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87

10

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1500/2007 dėl leidimo naudoti 6–fitazę EC 3.1.3.26 (Ronozyme) kaip pašarų priedą pagal naują paskirtį (1)

54

 

*

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1501/2007 dėl leidimo naudoti endo-1,4-beta-ksilanazę EC 3.2.1.8 (Safizym X) kaip pašarų priedą pagal naują paskirtį (1)

57

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1502/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 812/2007 leidžiamą naudoti kiaulienos tarifinę kvotą

60

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1503/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 979/2007 leidžiamas naudoti kiaulienos tarifines kvotas

61

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1504/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 806/2007 leidžiamas naudoti kiaulienos tarifines kvotas

62

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1505/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėnesio dienas, pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

64

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1506/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamas naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifines kvotas

66

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1507/2007 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2007 m. gruodžio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 536/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

68

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1508/2007, nustatantis, kokia dalimi galima patenkinti paraiškas, pateiktas siekiant įgyti teisę importuoti Šveicarijos kilmės didesnio nei 160 kg svorio gyvus galvijus pagal 2008 m. leistą naudoti tarifinę kvotą, numatytą Reglamente (EB) Nr. 2172/2005

69

 

 

2007 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1509/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

70

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/846/EB

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas, nustatantis įmonių, valstybių narių patvirtintų remiantis įvairiomis Bendrijos veterinarijos teisinėmis nuostatomis, sąrašų pavyzdį ir šių sąrašų perdavimo Komisijai taisykles (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5882) (kodifikuota redakcija) (1)

72

 

 

2007/847/EB

 

*

2007 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Kroatijos arba Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos kilmės Vitis L. augalų, išskyrus vaisius (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5897)

78

 

 

2007/848/EB

 

*

2007 m. gruodžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies dedeklių vištų pulkuose programų patvirtinimo (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6100)  (1)

83

 

 

2007/849/EB

 

*

2007 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis Suomijos pateiktus nacionalinės salmonelių kontrolės veisliniuose Gallus gallus rūšies vištų pulkuose programos pakeitimus (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 6097)

85

 

 

Europos centrinis bankas

 

 

2007/850/EB

 

*

2007 m. lapkričio 22 d. Europos centrinio banko sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2001/16 dėl dalyvaujančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų pinigų politikos pajamų paskirstymo nuo 2002 finansinių metų (ECB/2007/15)

86

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top