Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:304:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 304, 2007m. lapkritis 22d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 304

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 22d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1354/2007 dėl Bulgarijos ir Rumunijos įstojimo adaptuojantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (1)

1

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1355/2007, kuriuo nustatomos nepriklausomos ir pereinamojo laikotarpio priemonės, kuriomis leidžiama naudoti Bendrijos tarifines kvotas dešrų ir tam tikrų mėsos produktų, kurių kilmės šalis yra Šveicarija, importui

3

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1356/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1425/2006, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės plastikiniams maišeliams ir krepšeliams ir nutraukiantį tyrimą dėl tam tikrų Malaizijos kilmės plastikinių maišelių ir krepšelių importo

5

 

 

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1357/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

7

 

*

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1358/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 8 tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) (1)

9

 

*

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1359/2007, nustatantis specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (kodifikuota redakcija)

21

 

 

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1360/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

32

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/751/EB

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos sprendimas dėl Bulgarijos ir Rumunijos prisijungimo prie Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsnio 2 dalies c punktu

34

 

 

Komisija

 

 

2007/752/EB

 

*

2007 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 92/452/EEB nuostatas dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir gamybos grupių Kanadoje, Naujojoje Zelandijoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5457)  (1)

36

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/753/BUSP dėl paramos TATENA stebėsenos ir patikros veiklai Korėjos Liaudies Demokratinėje Respublikoje, įgyvendinant ES kovos su masinio naikinimo ginklų platinimu strategiją

38

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 63/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

43

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 64/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

45

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 65/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

47

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 66/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

49

 

*

2007 m. birželio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 67/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

51

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 68/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

52

 

*

2007 m. birželio 15 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 69/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

53

 

*

2007 m. birželio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 70/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

54

 

*

2007 m. birželio 29 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 71/2007, iš dalies keičiantis EEE susitarimo 31 protokolą dėl bendradarbiavimo konkrečiose srityse, nesusijusiose su keturiomis laisvėmis

56

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top