EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:291:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 291, 2007m. lapkritis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 291

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1307/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1308/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

3

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1309/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 900/2007 numatytą nuolatinį konkursą

5

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1310/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 1060/2007 numatytą nuolatinį konkursą

6

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1311/2007, nustatantis galutinius eksporto grąžinamųjų išmokų tarifus ir paraiškų išduoti B eksporto licencijas patenkinimo procentą vaisių ir daržovių sektoriuje (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės, obuoliai ir persikai)

7

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1312/2007 dėl A3 eksporto licencijų išdavimo vaisių ir daržovių (pomidorai, apelsinai, citrinos, valgomosios vynuogės ir obuoliai) sektoriuje

9

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1313/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 2076/2002 dėl Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto laikotarpio pratęsimo metalaksilui ir (EB) Nr. 2024/2006 dėl nukrypti leidžiančios nuostatos, susijusios su metalaksilu, panaikinimo (1)

11

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1314/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 499/96 nuostatas, susijusias su tam tikrų Islandijos kilmės žuvų ir žuvininkystės produktų Bendrijos tarifinėmis kvotomis

13

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1315/2007 dėl oro eismo valdymo saugos priežiūros, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2096/2005 (1)

16

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1316/2007, uždraudžiantis su Nyderlandų vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES VII b–k, VIII, IX ir X zonose bei CECAF 34.1.1 EB vandenyse

23

 

 

2007 m. lapkričio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1317/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

25

 

*

Informacija dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1891/2006 ir Komisijos reglamentų (EB) Nr. 876/2007 bei (EB) Nr. 877/2007 įsigaliojimo datos

28

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. lapkričio 8 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/720/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2004/570/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Bosnijoje ir Hercegovinoje

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles, klaidų ištaisymas (OL L 171, 2006 6 23)

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top