EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:289:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 289, 2007m. lapkritis 07d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 289

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. lapkričio 7d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1297/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1298/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 900/2007, siekiant trečiąsias šalis atskirti nuo Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančių Europos Sąjungos valstybių narių

3

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1299/2007 dėl apynių augintojų grupių pripažinimo (kodifikuota redakcija)

4

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1300/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

8

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2007, uždraudžiantis su Lenkijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES I ir II b zonose

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/714/EB

 

*

2007 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario ir Italijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

12

 

 

2007/715/EB, Euratomas

 

*

2007 m. spalio 30 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Vokietijai atstovaujančio nario skyrimo

13

 

 

Komisija

 

 

2007/716/EB

 

*

2007 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas, nustatantis pereinamojo laikotarpio priemones, susijusias su struktūriniais reikalavimais, taikomais kai kurioms mėsos ir pieno sektorių įmonėms Bulgarijoje, nurodytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5238)  (1)

14

 

 

2007/717/EB

 

*

2007 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas dėl Elektroninių sąskaitų faktūrų (e. sąskaitų faktūrų) ekspertų grupės steigimo

38

 

 

2007/718/EB

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių nuo snukio ir nagų ligos Kipre (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5452)  (1)

45

 

 

2007/719/EB

 

*

2007 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas, nustatantis orientacinius finansinius asignavimus, kuriuos 2007–2008 prekybos metais valstybė narė skiria už tam tikrą hektarų skaičių vynuogynų perplanavimui ir konversijai pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5293)

59

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top