Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:277:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 277, 2007m. spalis 20d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 277

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1223/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1224/2007, nustatantis paskirstymo koeficientą, taikytiną sūrių, 2008 m. eksportuotinų į Jungtines Amerikos Valstijas pagal tam tikras GATT kvotas, eksporto licencijų paraiškoms

3

 

 

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1225/2007 dėl česnakų importo licencijų išdavimo nuo 2007 m. gruodžio 1 d. iki 2008 m. vasario 29 d.

5

 

*

2007 m. spalio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1226/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

7

 

*

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1227/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 712/2007 dėl nuolatinių konkursų valstybių narių intervencinių agentūrų turimiems grūdams Bendrijos rinkoje perparduoti kiekio

10

 

*

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1228/2007, nutraukiantis tyrimą dėl galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo

15

 

*

2007 m. spalio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1229/2007, nutraukiantis tyrimą dėl galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/672/EB, Euratomas

 

*

2007 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Austrijai atstovaujančio nario skyrimo

22

 

 

2007/673/EB

 

*

2007 m. spalio 15 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos aktą, patvirtinantį Europolo analizei skirtoms darbo byloms taikomas taisykles

23

 

 

Komisija

 

 

2007/674/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos N 575/04, kurią Prancūzija skyrė įmonei „Ernault“, taip pat dėl priemonės C 32/2005 (ex N 250/05), kuriai taikoma procedūra pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1405)  (1)

25

 

 

2007/675/EB

 

*

2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis

29

 

 

Klaidų ištaisymas

 

 

2007 m. spalio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1222/2007, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95, klaidų ištaisymas (OL L 275, 2007 10 19)

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top