EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:257:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 257, 2007m. spalis 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 257

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. spalio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1145/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1146/2007, patvirtinantis planą, pagal kurį valstybėms narėms paskiriamos 2008 m. biudžetiniams metams priskirtinos lėšos maistui iš intervencinių atsargų labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje tiekti

3

 

*

2007 m. spalio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1147/2007, uždraudžiantis su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus NAFO 3 LMNO vandenyse

9

 

*

2007 m. spalio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1148/2007, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonose (Bendrijos vandenys ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausantys vandenys)

11

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/769/EEB, susijusią su prekybos tam tikrais gyvsidabrio turinčiais matavimo įtaisais apribojimu (1)

13

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1149/2007/EB, 2007–2013 m. laikotarpiui patvirtinantis specialiąją programą „Civilinė teisena“ kaip Pagrindinių teisių ir teisingumo bendrosios programos dalį

16

 

*

2007 m. rugsėjo 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1150/2007/EB dėl Specialiosios programos „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“ kaip Bendrosios programos „Pagrindinės teisės ir teisingumas“ dalies sukūrimo 2007–2013 m. laikotarpiui

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

2007/636/EB

 

*

2007 m. rugsėjo 28 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos Salmonella spp. paplitimo veislinių kiaulių bandose tyrimui, kuris bus atliekamas valstybėse narėse (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 4434)

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top