Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:226:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 226, 2007m. rugpjūtis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 226

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. rugpjūčio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 997/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 998/2007, uždraudžiantis su Prancūzijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes ICES I ir II zonų Norvegijos vandenyse

3

 

*

2007 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 999/2007, uždraudžiantis su Italijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius tunus Atlanto vandenyne į rytus nuo 45° vakarų ilgumos ir Viduržemio jūroje

5

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1000/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 831/2002, įgyvendinantį, dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (1)

7

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1001/2007, iš dalies keičiantis reglamentus (EB) Nr. 800/1999 ir (EB) Nr. 2090/2002 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už žemės ūkio produktus sistemos kontrolės

9

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1002/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2184/96 dėl ryžių, kurių kilmės šalis yra Egiptas, importo iš Egipto į Bendriją taikymo taisykles

15

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyva 2007/53/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga (1)

19

 

*

2007 m. rugpjūčio 29 d. Komisijos direktyva 2007/54/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB nuostatas, susijusias su kosmetikos gaminiais, siekiant suderinti jos II ir III priedus su technikos pažanga (1)

21

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/593/EB

 

*

2007 m. rugpjūčio 27 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų dienų jūroje skyrimo Airijai ir Jungtinei Karalystei pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007 IIA priedo nuostatas išsamesnių duomenų bandomajam projektui įgyvendinti (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3983)

28

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

Eurojustui taikomas finansinis reglamentas

30

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top