EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:202:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 202, 2007m. rugpjūtis 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 202

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. rugpjūčio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 925/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 397/2004, nustatantį galutinį antidempingo muitą medvilninės patalynės, kurios kilmės šalis yra Pakistanas, importui

1

 

 

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 926/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

8

 

*

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 927/2007 dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, susijusių su vyno gamybos šalutinių produktų tvarkymu, numatytu Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999, 2007–2008 vyno metais Rumunijoje

10

 

 

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 928/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

11

 

*

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 929/2007, uždraudžiantis su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines menkes Skagerako sąsiauryje

13

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos direktyva 2007/50/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas beflubutamidą ir Spodoptera exigua branduolių poliedrozės virusą (1)

15

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2007 m. birželio 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 930/2007/EB dėl ES solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/546/EB

 

*

2007 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) protokolo pasirašymo ir laikino jo taikymo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimą prie PBS

19

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Moldovos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (PBS) Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos prisijungimą prie PBS

21

 

 

2007/547/EB

 

*

2007 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

25

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Armėnijos Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

26

 

 

2007/548/EB

 

*

2007 m. birželio 5 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

30

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Gruzijos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo Protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

31

 

 

2007/549/EB

 

*

2007 m. liepos 16 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Taryboje posėdžiavusių valstybių narių vyriausybių atstovų 2006 m. liepos 17 d. vidaus susitarimą dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis

35

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top