EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:172:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 172, 2007m. birželis 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 172

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 753/2007 dėl Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimo sudarymo

1

Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarimas

4

Protokolas nustatantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Grenlandijos Vietinės Vyriausybės žvejybos partnerystės susitarime numatytas žvejybos galimybes ir finansinį įnašą

9

 

*

2007 m. birželio 28 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 754/2007, iš dalies keičiantis Reglamentų (EB) Nr. 1941/2006, (EB) Nr. 2015/2006 ir (EB) Nr. 41/2007 nuostatas, susijusias su tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybėmis ir susijusiomis sąlygomis

26

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 755/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

39

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 756/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 3223/94, nustatantį išsamias taisykles dėl importo tvarkos vaisiams ir daržovėms taikymo

41

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 757/2007 dėl nuolatinio leidimo naudoti tam tikrus pašarų priedus (1)

43

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 758/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

47

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 759/2007, skiriantis dešrų, kurių kilmės šalis yra Islandija, importo tarifinę kvotą ir nustatantis jos administravimo tvarką

48

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 760/2007, 80-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

50

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 761/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. liepos 1 d.

52

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 762/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

55

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 763/2007, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

57

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 764/2007 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

59

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 765/2007, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

61

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 766/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

63

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 767/2007 dėl 34-o atskiro konkurso, paskelbto pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 II skyriuje numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

65

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 768/2007, nustatantis mažiausias sviesto pardavimo kainas 34-am atskiram konkursui, vykdomam pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 numatyto nuolatinio konkurso nuostatas

66

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 769/2007, nustatantis minimalią sviesto pardavimo kainą 66-am individualiam kvietimui dalyvauti konkurse, teikiamam pagal Reglamente (EB) Nr. 2771/1999 minimą nuolatinį kvietimą dalyvauti konkurse

68

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 770/2007 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 529/2007 leidžiamą naudoti sušaldytos galvijienos tarifinę kvotą

69

 

 

2007 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2007 dėl importo teisių suteikimo pagal paraiškas, pateiktas 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiui pagal Reglamentu (EB) Nr. 545/2007 leidžiamą naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą

70

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos direktyva 2007/42/EB dėl medžiagų ir gaminių, pagamintų iš regeneruotos celiuliozės plėvelės, skirtos liestis su maisto produktais (kodifikuota redakcija) (1)

71

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/452/EB

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, pataisantis Direktyvą 2006/132/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąją medžiagą procimidoną (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3066)  (1)

83

 

 

2007/453/EB

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, nustatantis valstybių narių ar trečiųjų šalių ar jų regionų būklę, atsižvelgiant į GSE, pagal jų GSE riziką (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3114)  (1)

84

 

 

2007/454/EB

 

*

2007 m. birželio 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies pakeičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 3183)  (1)

87

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 25 d. Tarybos sprendimas 2007/455/BUSP dėl Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP, atnaujinančios ribojančias priemones Zimbabvei, įgyvendinimo

89

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top