Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:151:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 151, 2007m. birželis 13d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 151

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 13d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 643/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 41/2007 dėl Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos rekomenduojamo paprastųjų tunų išteklių atkūrimo plano

1

 

 

2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 644/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

17

 

*

2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 645/2007, nustatantis galutinį papildomą 2006–2007 prekybos metais rafinavimo įmonėms tiekiamo AKR valstybių ir Indijos kilmės žaliavinio cukranendrių cukraus kiekį

19

 

*

2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 646/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą broileriuose ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1091/2005 (1)

21

 

*

2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 647/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2229/2004, nustatantį tolesnes išsamias darbų programos, nurodytos Tarybos direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje, ketvirtojo etapo įgyvendinimo taisykles (1)

26

 

*

2007 m. birželio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 648/2007, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti bukasnukius ilgauodegius grenadierius ICES Vb, VI ir VII zonų Bendrijos vandenyse ir trečiųjų šalių suverenitetui arba jurisdikcijai nepriklausančiuose vandenyse

28

 

*

2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 649/2007, uždraudžiantis su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti juoduosius paltusus TJTT IIa ir IV zonų EB vandenyse, TJTT VI zonos EB ir tarptautiniuose vandenyse

30

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/401/EB

 

*

2007 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto pakaitinio nario, atstovaujančio Belgijai, skyrimo

32

 

 

Komisija

 

 

2007/402/EB

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl planuojamos Vokietijos Valstybės pagalbos C 6/2006 (ex N 417/2005) laivų statyklai Volkswerft Stralsund (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5790)  (1)

33

 

 

2007/403/EB

 

*

2006 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka ir EEE susitarimo veikimu (Byla Nr. COMP/M.4215 – Glatfelter/Crompton Assets) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 6764)  (1)

41

 

 

2007/404/EB

 

*

2007 m. birželio 12 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis valstybėms narėms pratęsti laikinuosius leidimus naudoti naują veikliąją medžiagą novaluroną (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2454)  (1)

45

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. birželio 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/405/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos vykdant saugumo sektoriaus reformą (SSR) ir jos sąsajos su teisingumu Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUPOL RD Congo)

46

 

*

2007 m. birželio 12 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/406/BUSP dėl Europos Sąjungos misijos teikti patarimus ir paramą saugumo sektoriaus reformai Kongo Demokratinėje Respublikoje (EUSEC RD Congo)

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top