Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:148:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 148, 2007m. birželis 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 148

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. birželio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 638/2007, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1002/2006 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2006–2007 prekybos metams

3

 

*

2007 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 639/2007, 78-ąjį kartą iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, nustatantį tam tikras specialias ribojančias priemones, taikomas tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su Usama bin Ladenu, Al-Qaida tinklu ir Talibanu, ir panaikinantį Tarybos reglamentą (EB) Nr. 467/2001

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/392/EB

 

*

2007 m. gegužės 21 d. Komisijos sprendimas dėl oksidemetonmetilo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2098)  (1)

7

 

 

2007/393/EB

 

*

2007 m. birželio 6 d. Komisijos sprendimas dėl diazinono neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijų panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2339)  (1)

9

 

 

2007/394/EB

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 90/377/EEB nuostatas dėl metodikos, taikytinos renkant duomenis apie galutiniams pramonės vartotojams nustatytas elektros energijos ir dujų kainas (1)

11

 

 

2007/395/EB

 

*

2007 m. birželio 7 d. Komisijos sprendimas dėl nacionalinių nuostatų, susijusių su trumposios grandinės chlorintų alkanų naudojimu, apie kurias pagal EB Sutarties 95 straipsnio 4 dalį pranešė Nyderlandų Karalystė (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2361)  (1)

17

 

 

2007/396/EB

 

*

2007 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas, panaikinantis Sprendimą 2004/409/EB, iš esmės pripažįstantį dokumentų, pateiktų nuodugniai patikrinti dėl ethaboxam galimo įrašymo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą, išsamumą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2336)  (1)

24

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. birželio 1 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 613/2007, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais, klaidų ištaisymas (OL L 141, 2007 6 2)

25

 

*

2006 m. spalio 17 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1549/2006, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės prekių nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą, klaidų ištaisymas (OL L 301, 2006 10 31)

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top