Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:129:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 129, 2007m. gegužė 17d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 129

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 metai
2007m. gegužės 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 541/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 542/2007, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. gegužės 7 d. iki 11 d., paskirstymo koeficientą

3

 

 

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 543/2007 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 2021/2006 leista naudoti 2007 m. gegužės mėn.

7

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 544/2007, patvirtinantis esminius saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimus (Baena (SKVN))

10

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 545/2007, kuriuo leidžiama naudoti sušaldytos ir perdirbimui skirtos jautienos importo tarifinę kvotą ir nustatomas jos administravimas (2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d.)

14

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 546/2007, uždraudžiantis su Vokietijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti atlantines silkes Baltijos jūros 25–27, 28.2, 29 ir 32 pokvadračiuose

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/340/EB

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

25

 

*

Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl vizų Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos piliečiams išdavimo tvarkos supaprastinimo

27

 

*

Susitarimo Protokolas dėl valstybių narių, nevisiškai taikančių Šengeno acquis

35

 

 

2007/341/EB

 

*

2007 m. balandžio 19 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos readmisijos susitarimo sudarymo

38

 

*

Susitarimas tarp Europos bendrijos ir Rusijos Federacijos dėl readmisijos

40

 

 

Komisija

 

 

2007/342/EB

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas dėl papildomų jūroje praleidžiamų dienų skyrimo Belgijai TJTT IV, VIIa ir VIId zonose (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2072)  ( 1 )

61

 

 

2007/343/EB

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo pateikti į rinką fitosteroliais (fitostanoliais) praturtintą aliejų kaip naują maisto produktų komponentą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2073)

63

 

 

2007/344/EB

 

*

2007 m. gegužės 16 d. Komisijos sprendimas dėl suderintų galimybių gauti informaciją apie radijo spektro naudojimą Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2085)  ( 1 )

67

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2001 m. gruodžio 7 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2396/2001, nustatančio prekybos porais standartą, klaidų ištaisymas ( OL L 325, 2001 12 8 ) (Specialiojo leidimo 3 skyrius, 34 tomas, p. 285)

71

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top