Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 128, 2007m. gegužė 16d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 128

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. gegužės 16d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 534/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 535/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. gegužės 16 d.

3

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 536/2007, kuriuo pradedama naudoti Jungtinėms Amerikos Valstijoms skirta paukštienos tarifinė kvota ir nustatomas jos administravimas

6

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 537/2007 dėl leidimo Aspergillus oryzae fermentavimo produktą (NRRL 458) (Amaferm) naudoti kaip pašarų priedą (1)

13

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 538/2007 dėl leidimo Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) pagal naują paskirtį naudoti kaip pašarų priedą (1)

16

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/2007, leidžiantis naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantis jų administravimo tvarką

19

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 540/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos direktyva 2007/27/EB, iš dalies keičianti kai kuriuos Tarybos direktyvų 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB priedus dėl didžiausios leistinos etoksazolio, indoksakarbo, mezosulfurono, 1-metilciklopropeno, MCPA ir MCPB, tolilfluanido ir tritikonazolio likučių koncentracijos (1)

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/335/EB

 

*

2007 m. kovo 21 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos schemos Nr. C 18/2006 (ex N 524/2005), kurią Italija ketino įgyvendinti mažųjų ir mikroįmonių atžvilgiu (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1175)  (1)

43

 

 

2007/336/EB

 

*

2007 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2007 metams tam tikrų Bendrijos etaloninių laboratorijų veiklai gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EB

 

*

2007 m. gegužės 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo patvirtinamos Danijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės parengtos automatinio žvejybos licencijų sustabdymo dėl padarytų pažeidimų sistemos (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 2036)

49

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. gegužės 14 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/338/BUSP, atnaujinanti tam tikras ribojančias priemones Uzbekistanui

50

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1997 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2288/97, nustatančio prekybos česnakais standartus, klaidų ištaisymas (OL L 315, 1997 11 19) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 22 tomas, p. 85)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top