EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:097:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 97, 2007m. balandis 12d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 97

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 387/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 388/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

3

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 389/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1622/2000, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantį Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

5

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 390/2007, nustatantis importuojamiems Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos Liaudies Respublikos ir Taivano kilmės peroksosulfatams (persulfatams) laikinąjį antidempingo muitą

6

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2007, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisykles dėl valstybių narių išlaidų, patirtų įgyvendinant bendrajai žuvininkystės politikai taikomas stebėsenos ir kontrolės sistemas

30

 

 

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 392/2007, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2007 m. balandžio 2 d. iki 6 d., paskirstymo koeficientą

39

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. balandžio 10 d. Komisijos direktyva 2007/21/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl veikliųjų medžiagų azoksistrobino, imazalilo, metilkrezoksimo, spiroksamino, azimsulfurono, kalcio proheksadiono ir fluroksipiro įtraukimo į I priedą termino pabaigos (1)

42

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/226/EB

 

*

2007 m. balandžio 11 d. Komisijos sprendimas dėl biocidinių produktų, kuriuose yra tam tikrų veikliųjų medžiagų, neištirtų per Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje minimą 10 metų programą, pateikimo į rinką termino pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1545)

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. kovo 30 d. Komisijos direktyvos 2007/19/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 2002/72/EB dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, ir Tarybos direktyvą 85/572/EEB, sudarančią modelinių tirpalų, naudojamų sudedamųjų dalių išsiskyrimui iš plastikinių medžiagų ir gaminių, galinčių liestis su maisto produktais, tirti, sąrašą, klaidų ištaisymas (OL L 91, 2007 3 31)

50

 

*

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 372/2007, nustatančio dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius, klaidų ištaisymas (OL L 92, 2007 4 3)

70

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top