EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 95, 2007m. balandis 05d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 378/2007, nustatantis tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005

1

 

 

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 379/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

5

 

 

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 380/2007, nustatantis, kad tam tikrų cukraus sektoriaus produktų importo licencijų išdavimo ribų pagal tarifines kvotas ir lengvatinius susitarimus ir vėl nepasiekta

7

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

8

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 382/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 753/2002, nustatantį tam tikras Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 nuostatų dėl kai kurių vyno sektoriaus produktų aprašymo, pavadinimo, pateikimo ir apsaugos taikymo taisykles

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/215/EB

 

*

2007 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/676/EB dėl Europos gynybos agentūros tarnybos nuostatų

21

 

 

2007/216/EB

 

*

2007 m. sausio 29 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2004/677/EB nuostatas dėl nacionalinių ekspertų ir karinio personalo, komandiruoto į Europos gynybos agentūrą, trumpiausio komandiruotės laikotarpio

24

 

 

Komisija

 

 

2007/217/EB

 

*

2006 m. lapkričio 22 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos, kurią Prancūzija suteikė Nacionalinei metrologijos ir bandymų laboratorijai (C24/2005) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5477)  (1)

25

 

 

2007/218/EB

 

*

2007 m. kovo 28 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą C(2006) 4332 galutinis, nustatantį metinį orientacinį Bendrijos įsipareigojimų asignavimų iš Europos žuvininkystės fondo paskirstymą valstybėms narėms nuo 2007 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/EB

 

*

2007 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam Salmonella paplitimo tarp skersti skirtų kiaulių tyrimui atlikti Bulgarijoje ir Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/250/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Pietų Afrikos Respublikos kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/249/EB leidžiant ir toliau laikinai nukrypti nuo tam tikrų Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų, taikomų sodinti skirtiems Čilės kilmės braškių (Fragaria L.) daigams, išskyrus sėklas (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas, skelbiantis Pietvakarių vandenų regioninės patariamosios tarybos veiklos pradžią pagal bendrąją žuvininkystės politiką

52

 

 

2007/223/EB

 

*

2007 m. balandžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl Bulgarijos laikantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 pateikto vyno gamybos potencialo inventorinio sąrašo (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1469)

53

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top