Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:092:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 92, 2007m. balandis 03d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 92

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. balandžio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 369/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 370/2007, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 361/2007, nustatantį importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. balandžio 1 d.

3

 

*

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 371/2007, iš dalies keičiantis Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles

6

 

*

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 372/2007, nustatantis dangčių, turinčių sąlytį su maisto produktais, tarpinėse naudojamų plastifikatorių pereinamojo laikotarpio migracijos lygius (1)

9

 

*

2007 m. balandžio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 373/2007, iš dalies keičiantis ir pataisantis Reglamentą (EB) Nr. 795/2004, nustatantį išsamias bendrosios išmokos schemos, pateiktos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, įgyvendinimo taisykles

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/207/EB

 

*

2007 m. kovo 29 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimus 2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB, 2004/669/EB, 2003/31/EB ir 2000/45/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 532)  (1)

16

 

 

2007/208/EB

 

*

2007 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės paramos pirminiam Salmonella paplitimo tarp kalakutų tyrimui atlikti Bulgarijoje ir Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1401)

18

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Taryba

 

 

2007/209/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos rekomendacija dėl valstybių narių ir Bendrijos bendrųjų ekonominės politikos gairių atnaujinimo 2007 m. ir dėl valstybių narių užimtumo politikos įgyvendinimo

23

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top