EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:090:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 90, 2007m. kovas 30d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 90

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 337/2007, tikslinantis nuo 2007 m. sausio 1 d. Europos Bendrijų pareigūnų ir kitų tarnautojų komandiruotėms į Bulgariją ir Rumuniją taikomą skalę

1

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 338/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

3

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 339/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems pieno produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

5

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius kai kuriems grūdų ir ryžių sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

8

 

*

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2007, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių importuojamų česnakų ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų tarifinę kvotą, nustatantis jos administravimo tvarką ir įvedantis importo licencijų bei kilmės sertifikatų sistemą

12

 

*

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 342/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 489/2005 dėl intervencinių centrų nustatymo ir intervencinių agentūrų vykdomo žaliavinių ryžių perėmimo Bulgarijai ir Rumunijai įstojus į Europos Sąjungą

23

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 343/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

26

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 344/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

28

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 345/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

30

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 346/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už pieną ir pieno produktus

31

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 347/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už sviestą pagal Reglamente (EB) Nr. 581/2004 numatytą nuolatinį konkursą

35

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 348/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant perdirbtus grūdų ir ryžių produktus

37

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant iš grūdų pagamintus kombinuotuosius pašarus

40

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 350/2007 dėl gamybos grąžinamųjų išmokų nustatymo grūdų sektoriuose

42

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 351/2007 dėl alyvuogių aliejaus importo licencijų išdavimo remiantis Tuniso tarifine kvota

43

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 352/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

44

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 353/2007, nustatantis grąžinamųjų išmokų dydžius, taikomus kai kuriems cukraus sektoriaus produktams, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

45

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 354/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 195/2007, leidžiantį nuo 2007 m. kovo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. pradėti supirkti sviestą kai kuriose valstybėse narėse

47

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 355/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas eksportuojant grūdus, kviečių arba rugių miltus, rupinius ir kruopas

48

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 356/2007, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą

50

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 357/2007 dėl salyklo eksportui taikomų grąžinamųjų išmokų nustatymo

52

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 358/2007, nustatantis tikslinamąją sumą, taikomą grąžinamajai išmokai už salyklą

54

 

 

2007 m. kovo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 359/2007, nustatantis grąžinamąsias išmokas, taikomas grūdų ir ryžių sektorių produktams, tiekiamiems Bendrijos ir nacionalinės pagalbos maistu veiksmų operacijose

56

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/198/Euratomas

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendrąją įmonę ir suteikiantis jai lengvatas

58

 

 

Komisija

 

 

2007/199/EB

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai orlaivių pramonės sektoriuje schemos, kurią įgyvendino Belgija (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5792)  (1)

73

 

 

2007/200/EB

 

*

2006 m. gruodžio 6 d. Komisijos sprendimas dėl įmonei Techspace Aero Belgijos skirtos valstybės pagalbos moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 5799)  (1)

79

 

 

2007/201/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2002/757/EB dėl laikinų nepaprastųjų fitosanitarinių priemonių, skirtų apsaugoti Bendriją nuo Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in’t Veld sp. nov. įvežimo ir paplitimo joje (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1292)

83

 

 

2007/202/EB

 

*

2007 m. kovo 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis 2003 m. Stojimo akto XII priedo B priedėlį dėl tam tikrų Lenkijos mėsos, žuvies ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 1305)  (1)

86

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Kinijos Liaudies Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Taivano, Penghu, Kinmen ir Matsu atskirosios muitų teritorijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Malaizijos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Argentinos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įsigaliojimo

92

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Brazilijos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įsigaliojimo

93

 

*

Informacija dėl Europos bendrijos ir Urugvajaus susitarimo pasikeičiant laiškais dėl nuolaidų Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos įsipareigojimų sąrašuose pakeitimo joms stojant į Europos bendriją įsigaliojimo

93

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. kovo 27 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2007/203/BUSP dėl ES grupės įgaliojimų pratęsimo siekiant prisidėti prie galimos tarptautinės civilinės misijos Kosove, kurioje taip pat dalyvautų Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis, įsteigimo parengiamųjų darbų projektas (TCM/ESSĮ parengiamoji grupė)

94

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top