Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:069:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 69, 2007m. kovas 09d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 69

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 246/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 247/2007, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 III priedą 2007–2008 prekybos metams

3

 

*

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 248/2007 dėl priemonių, susijusių su daugiametėmis finansavimo sutartimis ir metinėmis finansavimo sutartimis, sudarytomis pagal SAPARD programą, ir perėjimo nuo SAPARD prie kaimo plėtros

5

 

*

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 249/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1431/94, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94, atidarančio tam tikras Bendrijos tarifines paukštienos ir tam tikrų kitų žemės ūkio produktų kvotas ir numatančio tokių kvotų administravimą, taikymo taisykles

16

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už baltąjį ir žaliavinį cukrų, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

18

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 958/2006 numatytą nuolatinį konkursą

20

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 252/2007, nustatantis eksporto grąžinamąsias išmokas už sirupus ir kai kuriuos kitus cukraus produktus, eksportuojamus toliau jų neperdirbus

21

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 253/2007, iš dalies keičiantis grąžinamąsias išmokas už kai kuriuos cukraus sektoriaus produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

23

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 254/2007, nustatantis maksimalias eksporto grąžinamąsias išmokas už baltajį cukrų pagal Reglamente (EB) Nr. 38/2007 numatytą nuolatinį konkursą

25

 

 

2007 m. kovo 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2007 dėl pasiūlymų, perduotų remiantis Reglamente (EB) Nr. 936/2006 numatytu konkursu dėl paprastųjų kviečių eksporto

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2007 m. kovo 8 d. Komisijos direktyva 2007/14/EB, nustatanti išsamias tam tikrų Direktyvos 2004/109/EB dėl informacijos apie emitentus, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, skaidrumo reikalavimų suderinimo nuostatų įgyvendinimo taisykles

27

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/159/EB

 

*

2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisyklių dėl motorinių transporto priemonių patvirtinimo, atsižvelgiant į motorinės transporto priemonės vairuotojo priekinio matymo lauką, projektu (1)

37

 

 

2007/160/EB

 

*

2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos pozicijos, susijusios su Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos taisyklių projektu dėl atitvarų konstrukcijų, skirtų apsaugoti keleivius nuo pasislinkusio bagažo ir tiekiamų kaip neoriginalioji transporto priemonių įranga, patvirtinimo (1)

39

 

 

Komisija

 

 

2007/161/EB

 

*

2006 m. rugpjūčio 10 d. Komisijos sprendimas dėl koncentracijos suderinamumo su bendrąja rinka ir EEE susitarimu (Byla Nr. COMP/M.4094 – Ineos/BP Dormagen) (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 3592)  (1)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top