EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:062:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 62, 2007m. kovas 01d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 62

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. kovo 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 212/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 213/2007, nustatantis importo muitus grūdų sektoriuje, galiojančius nuo 2007 m. kovo 1 d.

3

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 214/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

6

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 215/2007, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su pernelyg dideliu įsiskolinimu ir finansine atskirtimi, sąrašo (1)

8

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 216/2007, inicijuojantis galimo antidempingo priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1629/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

16

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 217/2007, inicijuojantis galimo kompensacinių priemonių, nustatytų Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1628/2004 tam tikroms importuojamoms Indijos kilmės grafito elektrodų sistemoms, vengimo importuojant tam tikrą Indijos kilmės dirbtinį grafitą tyrimą ir nustatantis reikalavimą registruoti tokį importą

19

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 218/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos vyno tarifines kvotas ir dėl jų administravimo

22

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2007/141/EB

 

*

2007 m. vasario 26 d. Komisijos sprendimas, nustatantis, kad Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB dėl viešųjų pirkimų tvarkos vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose koordinavimo 30 straipsnio 1 dalis taikoma elektros energijos ir dujų tiekimui Anglijoje, Škotijoje ir Velse (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 559)  (1)

23

 

 

2007/142/EB

 

*

2007 m. vasario 28 d. Komisijos sprendimas, įsteigiantis Bendrijos veterinarinių nepaprastųjų padėčių grupę, padėsiančią Komisijai valstybėms narėms ir trečiosioms šalims teikti pagalbą veterinariniais klausimais, susijusiais su tam tikromis gyvūnų ligomis

27

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top