Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:061:TOC

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 61, 2007m. vasaris 28d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 61

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

50 tomas
2007m. vasario 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 202/2007, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 203/2007, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 958/2006 ir (EB) Nr. 38/2007, siekiant panaikinti grąžinamąsias išmokas už eksportą į tam tikras paskirties vietas

3

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 204/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1483/2006, atidarantį nuolatinius konkursus perparduoti Bendrijos rinkoje valstybių narių intervencinių agentūrų turimus grūdus

5

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 205/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 990/2006 dėl nuolatinio konkurso eksportuoti Vokietijos intervencinės agentūros turimus rugius

10

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 206/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2247/2003, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2286/2002 dėl priemonių, taikomų žemės ūkio produktams ir prekėms, pagamintoms perdirbus žemės ūkio produktus, kilusius iš Afrikos, Karibų baseino ir Ramiojo vandenyno valstybių (AKR šalių), taikymo galvijienos sektoriuje taisykles

15

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 207/2007, nustatantis Tarybos reglamente (EB) Nr. 1255/1999 nurodytą pagalbą privačiam sviesto ir grietinėlės saugojimui ir nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 2771/1999 nuostatų

17

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 208/2007, pritaikantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles, į Europos Sąjungą įstojus Bulgarijai ir Rumunijai

19

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 209/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 3149/92, nustatantį išsamias maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labiausiai nepasiturintiems asmenims Bendrijoje taisykles

21

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 210/2007, nukrypstantis nuo Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 dėl eksporto licencijų su iš anksto nustatytomis grąžinamosiomis išmokomis galiojimo termino pieno ir pieno produktų sektoriuje

23

 

*

2007 m. vasario 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 211/2007, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos finansinės informacijos, kai emitento finansinės veiklos istorija yra sudėtinga arba jis turi svarbų finansinį įsipareigojimą (1)

24

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2007/138/EB

 

*

2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos lengvatų, taikomų žemės ūkio produktams pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį, sudarymo

28

Susitarimas Europos bendrijos ir Islandijos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais dėl papildomų prekybos lengvatų, taikomų žemės ūkio produktams pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 19 straipsnį

29

 

 

Komisija

 

 

2007/139/EB

 

*

2007 m. vasario 26 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama laikinai nesilaikyti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų 4 straipsnio 3 dalies ir 5 straipsnio 1 dalies nuostatų, susijusių su fluoropolimerų gamybai skirtų HCFC-225cb naudojimu ir pateikimu į rinką (pranešta dokumentu Nr. C(2007) 556)

47

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2007 m. vasario 27 d. Tarybos bendroji pozicija 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.

Top